Asia Sushi Wok

Via delle Pleiadi, 14, 59100 Prato PO, Italien